Yapı Denetim

Yapı Denetim Şirketleri

by admin .

Yapı denetim oluşturulan yapının tüm kontrollerinin sağlamasını ifade eder. Bu denetim ise hak sahibi olan kişiler olan üç farklı statü ile sağlanır. Bunlar,

Yapı denetim şirketleri,

Yapı sahibi olan kişi ve

Müteahhittir.

Bu üç kişi yapının denetiminden sorumlu, yapı aşamasında kullanılan ürünlerden, sonrasında çıkabilecek tüm hatalara ve eksikliklerden sorumlu olacak kişilerdir. Özellikle ülkemizin karşılaştığı deprem felaketinden sonra yapı denetim konusunda az çok bilgiye vardığımız bu alan için, oldukça hassas ve uygulaması son derece önemli olan bir güvenliği sunar bize. Yapı inşa edilirken kullanılan malzemelerden, kat çıkma hakkına ve alanın çevrilmesine kadar olan ilgili konularda bu kişilerin kararları önem taşır.

Yapı Denetim Şirketleri ve İşlemler

Yapı denetim şirketinde, mimar ve mühendisler ayrıca kurulan komisyon üyeleri yer alır. İnşaat mühendisi, sistemin belirtiği kıstasları en doğru şekilde uygulayan kişidir. Sistemli ve bütün olarak çalışılan bu alan, konutlar için en güvenli, en doğru tespiti yapar ve uygulamaya geçerler. Binlerce kişinin sorumluluğunu alan konutların nasıl bir şemada ilerlemesi gerektiğinin stratejik olarak incelenmesi sonucu karar varılır ve aşamalar gerçek kılınır.

Yapı denetiminin kontrollerinin sağlanması ve uygulanması önem arz eder. Denetimden sorumlu olan mimar ve mühendisler, çizilen proje ve plan aşamasında, olacak her sorunu ele alır ve olmaması için gerekli incelemeleri yapar. Koordine olarak şirket için bu çalışma planını yürüten üyeler ve denetimciler ruhsatlandırma işlemine geçerek, yapının oluşturulmasına devam ederler. Onay veriline ve şirket tarafından incelenen belgeler, hak sahibinin gerekli evrakları idari bilimlere yönlendirilmesi ile gelişir. Böylece evrakların eksiksiz bir şekilde teslim edilip, kontrollerinin sağlanması mümkün kılınarak işlem devam eder.
Yapı denetim şirketi İnşaat alanında yürütülecek olan yapının temelleri için gerekli evraklarının idari kısımlarca incelenmesinin ardından, yapının yapılacağı alana giden heyet, demirlerin incelenmesi kısmına el atar. Yapı alanına gelen çalışanlar, demirlerden alınan numuneleri laboratuvara götürmek amacıyla alır. Laboratuvar testinden geçen demirler ile güvenli bir temelin başlangıcı yapılacaktır. Laboratuvara götürülen demirlerden çıkan sonuçlar eğer olumsuz ise, yeni demirler getirilerek aynı işlem devam edecek ve onay verilene kadar sürecektir.

Yapı alanında ortaya çıkan bu gelişimlerle beraber, aplikasyon incelemeleri de sürer. Yapının ölçülerinin belirlenmesi, inşanın yönünün tespit etmek için belirmeler yapılır. İdari birimlerce yapılan bu incelemeler neticesinde aplikasyon işlemleri resmi onay verilerek başlar. Yapı denetim şirketleri tarafından oluşturulan mühendisler tarafından gerçekleştirilen kontroller de ise işlem, demir ve kalıpların incelenmesi aşamasına gelir. Bu aşamada arızalı bir durum olduğunda demir ve kalıplar törpülenir, yenileri eklenir ve sorun çözümü halledilmiş olur. Yapılan kalıp ve demirlerin kontrollerinin sonucunda sorunsuz devam eden işlemler, beton dökme noktasına gelir. Yapı merkezinin oluşumunda başlangıç olan beton dökme işlemlerinde, inşaat alanında sorumlu olan görevliler, dökülen betonun kıvamı konusunda gözlem yapar.

Beton dökme işleminden önce yine laboratuvar ile işleme süreci başlar. Slamp deneyi denilen bir test ile betonun kıvam derecesi belirlenir. Bir gün boyunca bekletilen bu beton gerekli uygulama süreçlerinde kırılır ve basıncı ölçülmüş olur. Burada önemli olan nokta, beton değerlerinin laboratuvar ölçümlerine göre uyum sağlamasıdır. Eksik çıkarsa, yeniden dökülür.

Daha sonra duvarların ölçümü konusu ile devam eden yapı denetim şirketlerinin görevlileri, belirtilen standartlara uyum sağlaması beklenen duvar örme işlemini tamamlarlar. Elektrik ve sıhhi tesisatın kontrol işlemlerinin yapılması ile tamamlanan aşamalar sorunsuz halledilmek için çaba harcatır. Prosedür ve standartın kuruma sunduğu kıstaslara uygun olarak düzenlenen tesisat, sorunsuz halledilmeye çalışılır.